Privacy- en cookieverklaring Koppe Consultancy B.V.

Middels deze privacyverklaring willen wij u informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens door Koppe Consultancy B.V. en uw privacyrechten.

Koppe Consultancy B.V. als verwerkingsverantwoordelijke

Koppe Consultancy B.V. is hét juridisch advieskantoor gespecialiseerd in vraagstukken over gegevensbescherming en digitalisering. Wij bieden volledige, juridische dienstverlening op het gebied van gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Koppe Consultancy B.V. kwalificeert hierbij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Koppe Consultancy B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG. De scope van deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Koppe Consultancy B.V. als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en van wie?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van (potentiële) klanten, deelnemers van cursussen en trainingen en sollicitanten. Persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor zover relevant, zijn: uw naam en zakelijke contactgegevens, e-mailadres, naam organisatie, functietitels, titulatuur, geslacht, NAW-gegevens en betaalgegevens. Wij verwerken deze gegevens op basis van één van de volgende juridische grondslagen, namelijk ter uitvoering van de (mogelijke) overeenkomst, om aan een wettelijke plicht te voldoen, ter behartiging van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Wanneer Koppe Consultancy B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zullen wij u daar afzonderlijk om vragen. U mag deze toestemming altijd weer intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, laat dit de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking onverlet.  Afhankelijk van de relatie die wij met u onderhouden in het kader van onze bedrijfsvoering, hanteren wij bepaalde gebruiks- en bewaartermijnen, dit naast de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

Voor de werking van onze website en het contactformulier wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. De social media-button van Linkedin verwijst (maar alleen als je er op klikt) naar onze bedrijfspagina op Linkedin. Raadpleeg de privacyverklaring van LinkedIn voor meer informatie om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Koppe Consultancy verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, met uw toestemming of aan verwerkers die in opdracht van Koppe Consultancy bepaalde werkzaamheden verrichten. Conform wet- en regelgeving hebben wij met laatstgenoemden afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Algemene vraag over de verwerking van uw gegevens?

Neem contact met ons op via het webformulier of mail ons direct via: info@koppeconsultancy.eu. Wij beantwoorden uw vraag graag. Het webformulier en onze contactgegevens vindt u hier.

Heeft u een verzoek over uw gegevens?

U kunt ons om inzage vragen of een ander verzoek doen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wanneer u contact met ons opneemt via het webformulier of direct via info@koppeconsultancy.eu sturen wij u het verzoekformulier toe en nadere informatie over het verloop van de procedure.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Koppe Consultancy B.V. bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Versie: 1 november 2021

Deel deze pagina:

Op zoek naar een privacy expert?